Σπύρος Γκολεζάκης​

Edit Content

       

Αρχική  /  Πρόληψη  / Οφθαλμολογικός υπέρηχος
Οφθαλμολογικός υπέρηχος
Τι είναι ο οφθαλμικός υπέρηχος;

Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα, είναι μια διαγνωστική τεχνική απεικόνισης που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση και την αξιολόγηση των δομών του οφθαλμού χρησιμοποιώντας υπερηχητικά κύματα.
Αυτή η μη επεμβατική εξέταση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον οφθαλμό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο να απεικονιστούν με άλλες μεθόδους ή όταν πρέπει να αξιολογηθούν βαθύτερες δομές.
Κατά τη διαδικασία του οφθαλμικού υπερήχου, εφαρμόζεται ένα τοπικό αναισθητικό τζελ στο μάτι και ένας καθετήρας τοποθετείται στο κλειστό βλέφαρο ή απευθείας στην επιφάνεια του ματιού ανάλογα με τον τύπο του υπερήχου. Τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται στο μάτι και μετατρέπονται σε εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη και αξιολογούνται από τον οφθαλμίατρο.

Τύποι οφθαλμικού υπερήχου:

Ανάλογα με την οφθαλμική δομή που θέλουμε να αξιολογήσουμε. υπάρχουν διάφοροι τύποι οφθαλμικών υπερήχων.

Ο υπέρηχος A-scan (AmplitudeMode), μετρά το μήκος των ηχητικών κυμάτων που ανακλώνται από τις διαφορετικές δομές των ματιών.
Συχνά χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του αξονικού μήκους του βολβού του ματιού για τον προσδιορισμό της ισχύος των ενδοφθάλμιων φακών για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη ή για την εκτίμηση του μεγέθους των οφθαλμικών όγκων, για την μέτρηση του βάθους του πρόσθιου θαλάμου, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της μυωπίας ή και άλλων παθήσεων.

Ο υπέρηχος Β-scan (BrightnessMode), παράγει δισδιάστατες εικόνες διατομής του ματιού, επιτρέποντας την απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς, του υαλοειδούς υγρού, του χοριοειδούς και του σκληρού χιτώνα. Με τον υπέρηχο Β- scan μπορούμε να ανιχνεύσουμε μία αποκόλληση ή αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς, μία αιμορραγία του υαλοειδούς, να αξιολογήσουμε οφθαλμικούς όγκους ή και ένα οφθαλμικό τραύμα.

Ο υπέρηχος UBM (UltrasoundBiomicroscopy), παρέχει εικόνες υψηλής συχνότητας του πρόσθιου τμήματος του ματιού, συμπεριλαμβανομένου του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης καταστάσεων όπως το γλαύκωμα κλειστής γωνίας, εξέτασης δομών στην ίριδα και στην ιριδοκερατοειδική γωνία, απεικόνισης ξένων σωμάτων ή όγκων, καθώς και για τον σχεδιασμό χειρουργικών πράξεων, όπως επεμβάσεις γλαυκώματος.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η Παχυμετρία (Υπερηχογράφημα κερατοειδούς), με το οποίο γίνεται μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς, που είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του, πριν από ορισμένες επεμβάσεις, όπως η διαθλαστική χειρουργική με λέιζερ, καθώς και για την παρακολούθηση παθήσεων που επηρεάζουν το πάχος του κερατοειδούς, όπως π.χ. ο κερατόκωνος.

Τέλος, η έγχρωμη απεικόνιση Doppler, συνδυάζει τον υπέρηχο με την τεχνολογία Doppler για την αξιολόγηση της ροής του αίματος στην οφθαλμική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς.

Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.


Κλείσε Ραντεβού

 
Χρήσεις του οφθαλμικού υπερηχογραφήματος

Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την ανατομία του ματιού, βοηθώντας έτσι στη διάγνωση διάφορων οφθαλμικών παθήσεων. Η επιλογή του τύπου του οφθαλμικού υπερήχου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται.

Το υπερηχογράφημα βοηθά στην απεικόνιση των αποκολλήσεων του αμφιβληστροειδούς και στον προσδιορισμό της έκτασης τους σε περιπτώσεις που το άτομο δεν συνεργάζεται (λόγου χάριν στα παιδιά) ή σε προχωρημένες θολερότητες των οπτικών μέσων που δεν επιτρέπουν την εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς με την βυθοσκόπηση.

Η αιμορραγία του υαλοειδούς ή άλλες θολερότητες του υαλοειδούς μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν με το οφθαλμικό υπερηχογράφημα, καθώς μπορεί να διεισδύσει μέσα από το αίμα ή τις θολερότητες στον οφθαλμό, βοηθώντας στην εκτίμηση της κατάστασης.
Επιπλέον, είναι σημαντικό εργαλείο τόσο στον εντοπισμό όσο και την αξιολόγηση οφθαλμικών όγκων, όπως τα χοριοειδή μελανώματα, καθώς με αυτό τον τρόπο μπορεί να μετρηθεί το μέγεθος και η διήθηση του στις παράπλευρες δομές του οφθαλμού.
Υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστούν με το υπερηχογράφημα ανωμαλίες του οπτικού νεύρου όπως στην περίπτωση ύπαρξης Ντρούζεν στην κεφαλή του οπτικού νεύρου ή άλλων καλοηθών όγκων.
Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι επίσης χρήσιμο αν όχι απαραίτητο για την αξιολόγηση τραυματισμών του οφθαλμού, για την ανίχνευση ξένων σωμάτων, εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς και του υαλοειδούς, καθώς και για περιπτώσεις καταγμάτων κόγχου.

 

Τελευταία, το οφθαλμικό υπερηχογράφημα και συγκεκριμένα το UBM χρησιμοποιείται συχνότερα για την αξιολόγηση του γλαυκώματος. Με αυτό μπορεί να εξεταστεί η γωνία του πρόσθιου θαλάμου και να βοηθήσει στη διάγνωση ορισμένων τύπων γλαυκώματος, όπως το γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά για την αξιολόγηση και την επιβεβαίωση της σωστής ένθεσης διαφόρων μοσχευμάτων που συμβάλλουν στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, καθώς και μετεγχειρητικά για τον εντοπισμό κάποιου οιδήματος του χοροειδούς.
Στα παιδία και σπανιότερα στους ενήλικες, μπορεί ο οφθαλμικός υπέρηχος Α- scan να χρησιμοποιηθεί και κατά τη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη για τη μέτρηση του μήκους του οφθαλμού και τον υπολογισμό του σωστού ενδοφθάλμιου φακού διεγχειρητικά.

Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

Κλείσε Ραντεβού  
Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του οφθαλμικού υπερήχου

Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην οφθαλμολογία, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι απεικόνισης μπορεί να είναι περιορισμένες λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η αδιαφάνεια μέσα στο μάτι ή η δυσκολία οπτικοποίησης βαθύτερων δομών.
Με το υπερηχογράφημα αποφεύγεται  η ανάγκη για επεμβατικές διαδικασίες, προσφέροντας έτσι ανώδυνη και ασφαλή επιλογή απεικόνισης και εκτίμησης ποικίλλων οφθαλμικών δομών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της δυναμικής αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο καταστάσεων όπως της αιμορραγίας του υαλοειδούς ή της αποκόλλησης.
Βοηθάει επίσης στην παρακολούθηση της θεραπείας ή της εξέλιξης παθήσεων όπως του γλαυκώματος, και είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στην παιδιατρική οφθαλμολογία για την αξιολόγηση οφθαλμικών ανωμαλιών χωρίς την ανάγκη για αναισθησία.
Σε καταστάσεις για γρήγορη αξιολόγηση τραύματος ή οξέων προβλημάτων μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο.
Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους απεικόνισης το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι μία οικονομική επιλογή για την αξιολόγηση οφθαλμικών παθήσεων και μπορεί να είναι διαθέσιμο σε πολλά κέντρα υγείας και ιατρεία.
Ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι επηρεάζουν την αξιολόγηση του υπερήχου είναι η μειωμένη ευκρίνεια συγκριτικά με άλλες απεικονιστικές μεθόδους, η εμπειρία του χειριστή του υπερήχου, η δυσκολία να διαπεράσει δομές πίσω από οστά ή αέρα καθώς και η περιορισμένη διαφοροποίηση των μαλακών ιστών, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα ακριβούς χαρακτηρισμού ορισμένων οφθαλμικών διαταραχών.

Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά Άρθρα

Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Επικοινωνία

  Κάντε το πρώτο βήμα
  για την υγεία των
  ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

  Αρχική  /  Παθήσεις  /  Οφθαλμολογικός υπέρηχος
  Οφθαλμολογικός υπέρηχος
  Τι είναι ο οφθαλμικός υπέρηχος;

  Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα, είναι μια διαγνωστική τεχνική απεικόνισης που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση και την αξιολόγηση των δομών του οφθαλμού χρησιμοποιώντας υπερηχητικά κύματα.
  Αυτή η μη επεμβατική εξέταση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον οφθαλμό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο να απεικονιστούν με άλλες μεθόδους ή όταν πρέπει να αξιολογηθούν βαθύτερες δομές.
  Κατά τη διαδικασία του οφθαλμικού υπερήχου, εφαρμόζεται ένα τοπικό αναισθητικό τζελ στο μάτι και ένας καθετήρας τοποθετείται στο κλειστό βλέφαρο ή απευθείας στην επιφάνεια του ματιού ανάλογα με τον τύπο του υπερήχου. Τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται στο μάτι και μετατρέπονται σε εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη και αξιολογούνται από τον οφθαλμίατρο.

  Τύποι οφθαλμικού υπερήχου:

  Ανάλογα με την οφθαλμική δομή που θέλουμε να αξιολογήσουμε. υπάρχουν διάφοροι τύποι οφθαλμικών υπερήχων.

  Ο υπέρηχος A-scan (AmplitudeMode), μετρά το μήκος των ηχητικών κυμάτων που ανακλώνται από τις διαφορετικές δομές των ματιών.
  Συχνά χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του αξονικού μήκους του βολβού του ματιού για τον προσδιορισμό της ισχύος των ενδοφθάλμιων φακών για χειρουργική επέμβαση καταρράκτη ή για την εκτίμηση του μεγέθους των οφθαλμικών όγκων, για την μέτρηση του βάθους του πρόσθιου θαλάμου, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της μυωπίας ή και άλλων παθήσεων.

  Ο υπέρηχος Β-scan (BrightnessMode), παράγει δισδιάστατες εικόνες διατομής του ματιού, επιτρέποντας την απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς, του υαλοειδούς υγρού, του χοριοειδούς και του σκληρού χιτώνα. Με τον υπέρηχο Β- scan μπορούμε να ανιχνεύσουμε μία αποκόλληση ή αιμορραγία του αμφιβληστροειδούς, μία αιμορραγία του υαλοειδούς, να αξιολογήσουμε οφθαλμικούς όγκους ή και ένα οφθαλμικό τραύμα.

  Ο υπέρηχος UBM (UltrasoundBiomicroscopy), παρέχει εικόνες υψηλής συχνότητας του πρόσθιου τμήματος του ματιού, συμπεριλαμβανομένου του κερατοειδούς, της ίριδας και του ακτινωτού σώματος. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης καταστάσεων όπως το γλαύκωμα κλειστής γωνίας, εξέτασης δομών στην ίριδα και στην ιριδοκερατοειδική γωνία, απεικόνισης ξένων σωμάτων ή όγκων, καθώς και για τον σχεδιασμό χειρουργικών πράξεων, όπως επεμβάσεις γλαυκώματος.

  Επιπρόσθετα, υπάρχει η Παχυμετρία (Υπερηχογράφημα κερατοειδούς), με το οποίο γίνεται μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς, που είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του, πριν από ορισμένες επεμβάσεις, όπως η διαθλαστική χειρουργική με λέιζερ, καθώς και για την παρακολούθηση παθήσεων που επηρεάζουν το πάχος του κερατοειδούς, όπως π.χ. ο κερατόκωνος.

  Τέλος, η έγχρωμη απεικόνιση Doppler, συνδυάζει τον υπέρηχο με την τεχνολογία Doppler για την αξιολόγηση της ροής του αίματος στην οφθαλμική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς.

  Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

  Χρήσεις του οφθαλμικού υπερηχογραφήματος

  Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την ανατομία του ματιού, βοηθώντας έτσι στη διάγνωση διάφορων οφθαλμικών παθήσεων. Η επιλογή του τύπου του οφθαλμικού υπερήχου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τις συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται.

  Το υπερηχογράφημα βοηθά στην απεικόνιση των αποκολλήσεων του αμφιβληστροειδούς και στον προσδιορισμό της έκτασης τους σε περιπτώσεις που το άτομο δεν συνεργάζεται (λόγου χάριν στα παιδιά) ή σε προχωρημένες θολερότητες των οπτικών μέσων που δεν επιτρέπουν την εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς με την βυθοσκόπηση.

  Η αιμορραγία του υαλοειδούς ή άλλες θολερότητες του υαλοειδούς μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν με το οφθαλμικό υπερηχογράφημα, καθώς μπορεί να διεισδύσει μέσα από το αίμα ή τις θολερότητες στον οφθαλμό, βοηθώντας στην εκτίμηση της κατάστασης.
  Επιπλέον, είναι σημαντικό εργαλείο τόσο στον εντοπισμό όσο και την αξιολόγηση οφθαλμικών όγκων, όπως τα χοριοειδή μελανώματα, καθώς με αυτό τον τρόπο μπορεί να μετρηθεί το μέγεθος και η διήθηση του στις παράπλευρες δομές του οφθαλμού.
  Υπάρχει η δυνατότητα να προσδιοριστούν με το υπερηχογράφημα ανωμαλίες του οπτικού νεύρου όπως στην περίπτωση ύπαρξης Ντρούζεν στην κεφαλή του οπτικού νεύρου ή άλλων καλοηθών όγκων.
  Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι επίσης χρήσιμο αν όχι απαραίτητο για την αξιολόγηση τραυματισμών του οφθαλμού, για την ανίχνευση ξένων σωμάτων, εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς και του υαλοειδούς, καθώς και για περιπτώσεις καταγμάτων κόγχου.

  Τελευταία, το οφθαλμικό υπερηχογράφημα και συγκεκριμένα το UBM χρησιμοποιείται συχνότερα για την αξιολόγηση του γλαυκώματος. Με αυτό μπορεί να εξεταστεί η γωνία του πρόσθιου θαλάμου και να βοηθήσει στη διάγνωση ορισμένων τύπων γλαυκώματος, όπως το γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά για την αξιολόγηση και την επιβεβαίωση της σωστής ένθεσης διαφόρων μοσχευμάτων που συμβάλλουν στη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης, καθώς και μετεγχειρητικά για τον εντοπισμό κάποιου οιδήματος του χοροειδούς.
  Στα παιδία και σπανιότερα στους ενήλικες, μπορεί ο οφθαλμικός υπέρηχος Α- scan να χρησιμοποιηθεί και κατά τη χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη για τη μέτρηση του μήκους του οφθαλμού και τον υπολογισμό του σωστού ενδοφθάλμιου φακού διεγχειρητικά.

  Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

  Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του οφθαλμικού υπερήχου

  Το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην οφθαλμολογία, παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση διαφόρων οφθαλμικών παθήσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι απεικόνισης μπορεί να είναι περιορισμένες λόγω διαφόρων παραγόντων όπως η αδιαφάνεια μέσα στο μάτι ή η δυσκολία οπτικοποίησης βαθύτερων δομών.
  Με το υπερηχογράφημα αποφεύγεται  η ανάγκη για επεμβατικές διαδικασίες, προσφέροντας έτσι ανώδυνη και ασφαλή επιλογή απεικόνισης και εκτίμησης ποικίλλων οφθαλμικών δομών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της δυναμικής αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο καταστάσεων όπως της αιμορραγίας του υαλοειδούς ή της αποκόλλησης.
  Βοηθάει επίσης στην παρακολούθηση της θεραπείας ή της εξέλιξης παθήσεων όπως του γλαυκώματος, και είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στην παιδιατρική οφθαλμολογία για την αξιολόγηση οφθαλμικών ανωμαλιών χωρίς την ανάγκη για αναισθησία.
  Σε καταστάσεις για γρήγορη αξιολόγηση τραύματος ή οξέων προβλημάτων μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο.
  Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους απεικόνισης το οφθαλμικό υπερηχογράφημα είναι μία οικονομική επιλογή για την αξιολόγηση οφθαλμικών παθήσεων και μπορεί να είναι διαθέσιμο σε πολλά κέντρα υγείας και ιατρεία.
  Ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι επηρεάζουν την αξιολόγηση του υπερήχου είναι η μειωμένη ευκρίνεια συγκριτικά με άλλες απεικονιστικές μεθόδους, η εμπειρία του χειριστή του υπερήχου, η δυσκολία να διαπεράσει δομές πίσω από οστά ή αέρα καθώς και η περιορισμένη διαφοροποίηση των μαλακών ιστών, δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα ακριβούς χαρακτηρισμού ορισμένων οφθαλμικών διαταραχών.

  Σχετικά Άρθρα

  Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Επικοινωνία

  Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.