Σπύρος Γκολεζάκης​

Edit Content

       

Αρχική  /  Πρόληψη  / Βυθοσκόπηση
Βυθοσκόπηση

Τι είναι η Bυθοσκόπηση;

Η βυθοσκόπηση ή οφθαλμοσκόπηση, είναι η ιατρική διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού που ονομάζεται βυθός και περιλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή με την ωχρά κηλίδα, το οπτικό νεύρο, το χοριοειδές και τα αιμοφόρα αγγεία. Όπου :
Αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός χιτώνας του οφθαλμού στον οποίο εισέρχονται οι ακτίνες του φωτός και αποτελείται από εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικά σήματα.
Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή και πολύ εξειδικευμένη περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς στον οφθαλμό απαραίτητη για την κεντρική όραση.
Τα ηλεκτρικά σήματα μεταφέρονται στον εγκέφαλο, μέσω του οπτικού νεύρου, όπου και μεταφράζονται σε εικόνες.
Ο αμφιβληστροειδής επομένως φέρει την ευθύνη για το σχηματισμό μιας καθαρής και λεπτομερούς εικόνας του κόσμου γύρω μας.
Η εξέταση του βυθού πραγματοποιείται από οφθαλμίατρους με στόχο την αξιολόγηση της γενικότερης υγείας του οφθαλμού και τη διάγνωση διαφόρων οφθαλμικών και όχι μόνο παθήσεων.

Ποια είναι η διαδικασία της βυθοσκόπησης;

Η διεξαγωγή της βυθοσκόπησης απαιτεί εμπειρία και γνώση των ανατομικών περιοχών του οφθαλμού άρτιο εξοπλισμό βλέπε οφθαλμοσκόπιο, ένα φορητό όργανο με πηγή φωτός, σχισμοειδή λυχνία και μεγεθυντικούς φακούς διαφόρων βαθμών ανάλογα με την περιοχή που υπόκειτα σε εξέταση.
Η βυθοσκόπηση απειτεί τη διαστολή της κόρης των ματιών πράγμα που επιτυγχάνεται με την εκχυση μυδριατικών σταγόνων και χρόνο που κειμαίνεται από 30-40 λεπτά.
Επισημαίνεται ότι πριν την ενστάλαξη των σταγόνων πρέπει να ενημερωθεί το άτομο, ότι για διάστημα 3 μέχρι και 6 ωρών θα είναι προσωρινά θολή η όρασή του, λόγος για τον οποίο και απαγορεύεται η οδήγηση.

Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.


Κλείσε Ραντεβού

Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη βυθοσκόπηση;

Η βυθοσκόπηση είναι σημαντική για την αξιολόγηση του οπτικού νεύρου και την διαπίστωση αν υπάρχουν σημεία γλαυκώματος, οίδημα θηλών, αιμορραγία, οπτική ατροφία ή και σε περίπτωση οπτικής νευρίτιδας.
Επιπρόσθετα με τη βυθοσκόπηση γίνεται διάγνωση ή και παρακολούθηση της εξέλιξης διαβητικής ή υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Όλοι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση κινδυνεύουν να αναπτύξουν αμφιβληστροειδοπάθεια, μια κατάσταση που επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η περιοδική βυθοσκόπηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των παραπάνω τόσο για τον εντοπισμό όσο και για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της.
Ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας, καθώς και άλλες παθήσεις της ωχράς κηλίδας, οι οποίες προκαλούν μείωση, παραμόρφωση ή και απώλειαακόμα της όρασης, μπορούν να ανιχνευτούν με τη βοήθεια της βυθοσκόπησης.
Η βυθοσκόπηση είναι επίσης απαραίτητη για τον εντοπισμό σημείων αποκόλλησης στον αμφιβληστροειδή, όπως οπές στον αμφιβληστροειδή.
Με την εξέταση του βυθού των ματιών μας επιτυγχάνεται να εντοπιστούν αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, όπως είναι η απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή και της αρτηρίας. Ορισμένες συστηματικές ασθένειες, όπως η σαρκοείδωση, η δρεπανοκυτταρική αναιμία ή η κρανιακή υπέρταση, μπορεί να εκδηλωθούν πρώτα στα μάτια και να αποκαλυφθούν με την βυθοσκόπηση.
Με την λήψη ορισμένων φαρμάκων που μπορεί να έχουν οφθαλμικές παρενέργειες συνίσταται προληπτικά η ετήσια βυθοσκόπηση για τον εντοπισμό τους.
Η εξέταση του βυθού, ειδικά για άτομα με παράγοντες κινδύνου ή και άνω των 40 ετών, πρέπει μα αποτελεί μέρος των περιοδικών οφθαλμικών εξετάσεων και αυτό γιατί μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση διαφόρων οφθαλμικών και συστηματικών παθήσεων.

Ερμηνεία των ευρημάτων της βυθοσκόπησης

Με τη βυθοσκόπηση εξετάζονται διάφορες δομές εντός του οφθαλμού ικανές να αξιολογήσου τη συνολική εικόνα της υγείας μας.
Κατά τη διάρκεια της βυθοσκοπικής εξέτασης αξιολογείται το χρώμα, το μέγεθος και τα περιθώρια του οπτικού νεύρου, προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν ανωμαλίες όπως οίδημα, αιμορραγία ή και ατροφία.
Να εξεταστούν επίσης τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς για τυχόν αλλοιώσεις, όπως στένωση, απόφραξη ή αιμορραγίες.
Στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση, εξετάζονται τυχόν αλλαγές στις στοιβάδες, στο χρώμα, στην παρουσία αιμορραγιών, οιδήματος ή drusen (κίτρινες εναποθέσεις).
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ελέγχεται για τυχόν σημάδια φλεγμονής, εκφυλισμού ή αποκόλλησης (ρήξεις ή τρύπες), καθώς και για σημεία διαβητικής ή και υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
Επιπρόσθετα αξιολογείται το χοριοειδές για ενδεχόμενες ανωμαλίες, όπως χοριοειδείς σπίλους, μορφώματα ή αιμορραγίες.
Το υαλοειδές σώμα πρέπει επίσης να εξεταστεί μέσω της βυθοσκόπησης για πιθανή αδιαφάνεια, αιμορραγία ή στοιχεία φλεγμονής.

Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

Κλείσε Ραντεβού

Περιορισμοί και προκλήσεις της βυθοσκόπησης

Μολονότι η βυθοσκόπηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, υπόκειται σε συγκεκριμένουν περιορισμούς.
Έτσι καταστάσεις όπως ο πολύ θολός καταρράκτης, αδιαφάνεια του κερατοειδούς ή οι πυκνές αιμορραγίες του υαλοειδούς μπορεί να εμποδίσουν την ορατότητα του βυθού, καθιστώντας δύσκολη την καθαρή και λεπτομερή παρατήρηση του αμφιβληστροειδούς.
Στις περιπτώσεις που η διαστολή της κόρης είναι μικρή, τότε η βυθοσκόπηση παρέχει ένα σχετικά στενό οπτικό πεδίο του αμφιβληστροειδούς κάνοντας αδύνατη την παρατήρηση ολόκληρου του αμφιβληστροειδούς και ειδικότερα των περιφερειακών περιοχών.
Επιπρόσθετα, η βυθοσκόπηση παρέχει μια δισδιάστατη εικόνα του αμφιβληστροειδούς, καθιστώντας έτσι δύσκολη την εκτίμηση του βάθους, του παχόυς ορισμένων βλαβών γι παράδειγμα κάποιου σπίλου ή μορφώματος.
Η βυθοσκόπηση σίγουρα είναι δύσκολη σε παιδιά λόγω της περιορισμένης τους ικανότητάς να συνεργάζονται ώστε να παραμένουν ακίνητοι κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Σε κάθε περίπτωση, η βυθοσκόπηση παραμένει βασικό και απαραίτητο κομμάτι των οφθαλμικών εξετάσεων. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές απεικόνισης και διαγνωστικά εργαλεία (όπως η οπτική τομογραφία συνοχής OCT) για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συνολικής οφθαλμικής υγείας.

Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά Άρθρα

Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Επικοινωνία

  Κάντε το πρώτο βήμα
  για την υγεία των
  ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

  Αρχική  /  Πρόληψη  /  Βυθοσκόπηση
  Βυθοσκόπηση
  Τι είναι η Bυθοσκόπηση;

  Η βυθοσκόπηση ή οφθαλμοσκόπηση, είναι η ιατρική διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται το οπίσθιο μέρος του οφθαλμού που ονομάζεται βυθός και περιλαμβάνει τον αμφιβληστροειδή με την ωχρά κηλίδα, το οπτικό νεύρο, το χοριοειδές και τα αιμοφόρα αγγεία. Όπου :
  Αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός χιτώνας του οφθαλμού στον οποίο εισέρχονται οι ακτίνες του φωτός και αποτελείται από εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικά σήματα.
  Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή και πολύ εξειδικευμένη περιοχή στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς στον οφθαλμό απαραίτητη για την κεντρική όραση.
  Τα ηλεκτρικά σήματα μεταφέρονται στον εγκέφαλο, μέσω του οπτικού νεύρου, όπου και μεταφράζονται σε εικόνες.
  Ο αμφιβληστροειδής επομένως φέρει την ευθύνη για το σχηματισμό μιας καθαρής και λεπτομερούς εικόνας του κόσμου γύρω μας.
  Η εξέταση του βυθού πραγματοποιείται από οφθαλμίατρους με στόχο την αξιολόγηση της γενικότερης υγείας του οφθαλμού και τη διάγνωση διαφόρων οφθαλμικών και όχι μόνο παθήσεων.

  Ποια είναι η διαδικασία της βυθοσκόπησης;

  Η διεξαγωγή της βυθοσκόπησης απαιτεί εμπειρία και γνώση των ανατομικών περιοχών του οφθαλμού άρτιο εξοπλισμό βλέπε οφθαλμοσκόπιο, ένα φορητό όργανο με πηγή φωτός, σχισμοειδή λυχνία και μεγεθυντικούς φακούς διαφόρων βαθμών ανάλογα με την περιοχή που υπόκειτα σε εξέταση.
  Η βυθοσκόπηση απειτεί τη διαστολή της κόρης των ματιών πράγμα που επιτυγχάνεται με την εκχυση μυδριατικών σταγόνων και χρόνο που κειμαίνεται από 30-40 λεπτά.
  Επισημαίνεται ότι πριν την ενστάλαξη των σταγόνων πρέπει να ενημερωθεί το άτομο, ότι για διάστημα 3 μέχρι και 6 ωρών θα είναι προσωρινά θολή η όρασή του, λόγος για τον οποίο και απαγορεύεται η οδήγηση.

  Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

  Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη βυθοσκόπηση;

  Η βυθοσκόπηση είναι σημαντική για την αξιολόγηση του οπτικού νεύρου και την διαπίστωση αν υπάρχουν σημεία γλαυκώματος, οίδημα θηλών, αιμορραγία, οπτική ατροφία ή και σε περίπτωση οπτικής νευρίτιδας.
  Επιπρόσθετα με τη βυθοσκόπηση γίνεται διάγνωση ή και παρακολούθηση της εξέλιξης διαβητικής ή υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Όλοι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση κινδυνεύουν να αναπτύξουν αμφιβληστροειδοπάθεια, μια κατάσταση που επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η περιοδική βυθοσκόπηση για τον έγκαιρο εντοπισμό όλων των παραπάνω τόσο για τον εντοπισμό όσο και για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της.
  Ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας, καθώς και άλλες παθήσεις της ωχράς κηλίδας, οι οποίες προκαλούν μείωση, παραμόρφωση ή και απώλειαακόμα της όρασης, μπορούν να ανιχνευτούν με τη βοήθεια της βυθοσκόπησης.
  Η βυθοσκόπηση είναι επίσης απαραίτητη για τον εντοπισμό σημείων αποκόλλησης στον αμφιβληστροειδή, όπως οπές στον αμφιβληστροειδή.
  Με την εξέταση του βυθού των ματιών μας επιτυγχάνεται να εντοπιστούν αγγειακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, όπως είναι η απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή και της αρτηρίας. Ορισμένες συστηματικές ασθένειες, όπως η σαρκοείδωση, η δρεπανοκυτταρική αναιμία ή η κρανιακή υπέρταση, μπορεί να εκδηλωθούν πρώτα στα μάτια και να αποκαλυφθούν με την βυθοσκόπηση.
  Με την λήψη ορισμένων φαρμάκων που μπορεί να έχουν οφθαλμικές παρενέργειες συνίσταται προληπτικά η ετήσια βυθοσκόπηση για τον εντοπισμό τους.
  Η εξέταση του βυθού, ειδικά για άτομα με παράγοντες κινδύνου ή και άνω των 40 ετών, πρέπει μα αποτελεί μέρος των περιοδικών οφθαλμικών εξετάσεων και αυτό γιατί μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση διαφόρων οφθαλμικών και συστηματικών παθήσεων.

  Ερμηνεία των ευρημάτων της βυθοσκόπησης

  Με τη βυθοσκόπηση εξετάζονται διάφορες δομές εντός του οφθαλμού ικανές να αξιολογήσου τη συνολική εικόνα της υγείας μας.
  Κατά τη διάρκεια της βυθοσκοπικής εξέτασης αξιολογείται το χρώμα, το μέγεθος και τα περιθώρια του οπτικού νεύρου, προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν ανωμαλίες όπως οίδημα, αιμορραγία ή και ατροφία.
  Να εξεταστούν επίσης τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς για τυχόν αλλοιώσεις, όπως στένωση, απόφραξη ή αιμορραγίες.
  Στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση, εξετάζονται τυχόν αλλαγές στις στοιβάδες, στο χρώμα, στην παρουσία αιμορραγιών, οιδήματος ή drusen (κίτρινες εναποθέσεις).
  Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ελέγχεται για τυχόν σημάδια φλεγμονής, εκφυλισμού ή αποκόλλησης (ρήξεις ή τρύπες), καθώς και για σημεία διαβητικής ή και υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
  Επιπρόσθετα αξιολογείται το χοριοειδές για ενδεχόμενες ανωμαλίες, όπως χοριοειδείς σπίλους, μορφώματα ή αιμορραγίες.
  Το υαλοειδές σώμα πρέπει επίσης να εξεταστεί μέσω της βυθοσκόπησης για πιθανή αδιαφάνεια, αιμορραγία ή στοιχεία φλεγμονής.

  Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.

  Περιορισμοί και προκλήσεις της βυθοσκόπησης

  Μολονότι η βυθοσκόπηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της υγείας του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού, υπόκειται σε συγκεκριμένουν περιορισμούς.
  Έτσι καταστάσεις όπως ο πολύ θολός καταρράκτης, αδιαφάνεια του κερατοειδούς ή οι πυκνές αιμορραγίες του υαλοειδούς μπορεί να εμποδίσουν την ορατότητα του βυθού, καθιστώντας δύσκολη την καθαρή και λεπτομερή παρατήρηση του αμφιβληστροειδούς.
  Στις περιπτώσεις που η διαστολή της κόρης είναι μικρή, τότε η βυθοσκόπηση παρέχει ένα σχετικά στενό οπτικό πεδίο του αμφιβληστροειδούς κάνοντας αδύνατη την παρατήρηση ολόκληρου του αμφιβληστροειδούς και ειδικότερα των περιφερειακών περιοχών.
  Επιπρόσθετα, η βυθοσκόπηση παρέχει μια δισδιάστατη εικόνα του αμφιβληστροειδούς, καθιστώντας έτσι δύσκολη την εκτίμηση του βάθους, του παχόυς ορισμένων βλαβών γι παράδειγμα κάποιου σπίλου ή μορφώματος.
  Η βυθοσκόπηση σίγουρα είναι δύσκολη σε παιδιά λόγω της περιορισμένης τους ικανότητάς να συνεργάζονται ώστε να παραμένουν ακίνητοι κατά την διάρκεια της εξέτασης.
  Σε κάθε περίπτωση, η βυθοσκόπηση παραμένει βασικό και απαραίτητο κομμάτι των οφθαλμικών εξετάσεων. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές απεικόνισης και διαγνωστικά εργαλεία (όπως η οπτική τομογραφία συνοχής OCT) για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συνολικής οφθαλμικής υγείας.

  Σχετικά Άρθρα

  Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ..

  Επικοινωνία

  Κάντε το πρώτο βήμα για την υγεία των ματιών σας

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Ιατρό.