Σπύρος Γκολεζάκης​

Edit Content

       

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Γενικά

Ο ιστότοπος https://[…].gr/ συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR) που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους. Δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες του παρόντος ιστοτόπου.

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR) (εφεξής «η κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»).

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον χρήστη, από τον ιστότοπο https://[…].gr/ ιδιοκτησίας του Σπυρίδωνος Γκολεζάκη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Συνεπώς, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Αν δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνετε καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου  https:// […].gr/ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

2. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι: ο Σπυρίδων Γκολεζάκης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος: Έβρου 12, Πλατεία Μαβίλη, Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://[…].gr/.

 

3. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο

Δεδομένα επικοινωνίας: Hλεκτρονική διεύθυνση, Τηλέφωνο.

Δεδομένα υγείας: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την υγεία ενός φυσικού προσώπου, τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία: σε περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου με τίτλο «μήνυμα» στη φόρμα επικοινωνίας, το περιεχόμενο του οποίου συμπληρώνεται ελεύθερα από εσάς, ή σε περίπτωση αποστολής e-mail.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Διεύθυνση IP, Cookies πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (browser), δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γλώσσα), δεδομένα συσκευής κ.λπ. τα οποία δεν ταυτοποιούν άμεσα τον χρήστη του ιστότοπου.

4. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, των φορμών επικοινωνίας και των φορμών εγγραφής στο Newsletter. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία με τους ακόλουθους τρόπους: α) με αποστολή e-mail, β) με συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, γ) με εγγραφή στο Newsletter. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από  τον Σπυρίδωνα Γκολεζάκη και υπαλλήλους του ιατρείου και δεν παραχωρούνται ούτε πωλούνται σε  τρίτους.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ιατρείου ή στο ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει ο παρών ιστότοπος για να διατηρεί το ιστορικό των επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αυτού.

 

5. Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους τα απέκτησε.

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ορισμένους ή όλους τους παρακάτω σκοπούς:

  • Απαντήσεις σε ερωτήματά σας, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω αποστολής σχετικού e-mail.
  • Συνεχής ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6. Τρόπος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο παρών ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφαλή τρόπο. Η συλλογή και η επεξεργασία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης.

7. Χρόνος αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία μας ή όσο ορίζει η κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Κάθε χρήστης του παρόντος ιστοτόπου, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου επεξεργαζόμαστε, μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων όποιος θελήσει να έχει πρόσβαση σε αυτά θα πρέπει να προσέλθει αυτοπροσώπως στο ιατρείο μας για την ταυτοποίησή του με επίσημο έγγραφο ή να μας στείλει e-mail από την ηλεκτρονική του διεύθυνση μαζί με αντίγραφο του επίσημου εγγράφου που να πιστοποίει την ταυτότητά του.

Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων μας, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα με την ίδια ως άνω διαδικασία ταυτοποίησής σας, όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας να τηρεί ιατρικό αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

9. Δικαιώματα των Χρηστών

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα ή/και τον ιατρικό σας φάκελο και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών υγείας να τηρεί ιατρικό αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα στην ανάκληση της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected].

 

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος η ιστοσελίδα οφείλει να σας ενημερώσει για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Η ιστοσελίδα μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

COOKIES

-Cookies: Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και για να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη βελτιώνοντας την εμπειρία των επισκεπτών του site μας και την ανάλυση επισκεψιμότητας.


-Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη.
Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας.
Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Τύποι Cookies

Αναγκαία Cookies
Τα αναγκαία-απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει λειτουργική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά.